دانلود رایگان


پاورپوینت درباره اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت درباره اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو

دانلود رایگان پاورپوینت درباره اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو نوع فایل : پاورپوینت ( Power Point ) قابل ویرایش

تعداد اسلاید ها :40 اسلاید

بخشی از اسلاید ها :
منظور از الیاف خام چیست؟ الیاف یا بخش ساختمانی عبارتند از بخش های تشكیل دهنده دیواره سلول كه قابلیت هضم كمی دارند و در گونه های تك معده ای قابلیت هضم ندارند اما در نشخواركنندگان بواسطه حضور میكروارگانیسم های موجود در شكمبه كه به عنوان یك شبكه تخمیر عمل می كنند قابلیت هضم از متوسط تا بالایی با توجه به كیفیت و مرغوبیت دارند.مصرف مقدار كافی الیاف و مواد خشبی برای تولید طبیعی و سلامتی گاوهای شیری ضروری است. از طرفی وجود مقادیر زیادی الیاف، DMI و در ادامه بازده میكروبی و تولید شیر را محدود می كند. پس ما به یك میزان كمینه و حداقل الیاف نیاز داریم تا سلامت حیوان، میزان و درصد چربی، مصرف ماده خشك، مصرف انرژی و تولیدشیر در حداكثر باشد. این مقدار موثر و كمینه الیاف خام قسمتی است كه نشخوار، میزان عبور غذا از شكمبه، ترشح بزاق، تولید استات شكمبه ای و درصد چربی را تحریك می
محتويات سلول شامل:-1
ü پروتئين هاüفروكتان ها وغيرهüاسيدهاي آلي üقندهاüنشا سته هاüبالاي90%قابليت هضمüسریعا مورد استفاده قرار مي گيرند.كند2-ديواره سلولي شامل:
üسلولزü همي سلولزüليگنينü فنوليك ها ü40-70% قابل هضم .üبطور آهسته مورد استفاده باكتري هاي هضم كننده قرار مي گيرند.
تجزيه ADFبر ديگر عوامل ارجحيت دارد،زيرا بهترين رابطه بين تغييرات درصد چربي شيروADFمشاهده شده است.
(1وارنر970)
ADFالياف خام بهترين نشانه ظرفيت خوراك در پيشگيري از كاهش در صد چربي شير است. براي تامين غلظت طبيعي چربي شير،مقدار 19درصد ADFضروري مي باشد. )لاف گرین1970)


پاورپوینت درباره اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو


پاورپوینت اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی ش?


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


مدیریت پرورش و تغذیه دام و طیور - نقش فیبر در جیره گاوهای شیری

... (تصحیح شده با شیر 4 درصد چربی) ... بر روی میزان تولید شیر و ... كه جیره های حاوی فیبر با ...

درصد - فایل های علمی

پاورپوینت اثر ژول ... پاورپوینت اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو ...

مدیریت پرورش و تغذیه دام و طیور - نقش فیبر در جیره گاوهای شیری

... (تصحیح شده با شیر 4 درصد چربی) ... بر روی میزان تولید شیر و ... كه جیره های حاوی فیبر با ...

دانلود فایل پاورپوینت اسيد فوليك

دانلود فایل پاورپوینت اثر فیبر جیره بر روی اسید های چرب شگمبه و درصد چربی شیر گاو

پاورپوینت بررسی مکتب معماری شیکاگو - 52 اسلاید